Siket kultúra

MENÜ

 

Magyarországon a siketek oktatása orális módszerrel történik. Egészen 2009-ig tilos volt a siket gyermekeknek jelelni. Nem csak a tanítási órákon, hanem az egymás közötti kommunikációjuk során is tiltották a jelnyelvet. 2009-ben a parlament elfogadta a Jelnyelvi törvényt (2009. évi CXXV tv.) amely kijelenti, hogy a jelnyelv a hangzó nyelvekkel egyenértékű természetes nyelv. A törvény tartalmazza, hogy a siket gyermekek szülei választhatnak a gyermekük bilingvális vagy auditív-verbális módszerrel történő oktatása között.

 

A bilingvális-bikulturális "Bi-Bi" módszer célja, hogy a siket gyermekek a helyi siket és halló közösség nyelvét és kultúráját egyaránt elsajátítsák. Ez a módszer elfogadja a siket közösség nyelvi és kultúrális értékeit, és fontosnak tartja annak fennmaradását és megőrzését. Míg az orális módszer, az elmúlt egy évszázadban (az 1880-as Milánói Kongresszus óta egészen napjainkig) tiltotta a jelnyelv használatát. A siketektől elvárták hogy hallóként viselkedjenek, érthetően beszéljenek, és persze folyamatosan olvassanak szájról. Úgy tartották, hogy ha már egészen kisgyermek korban megakadályozzák a gyermekek jelnyelvvel történő megismerkedését, a siket gyermek rá kényszerül a hangzó beszéddel történő kommunikációra, és hatákonyabban sajátítja azt el.

 

De a módszer nem hozott megfelelő eredményeket. A siketek hangzó nyelv elsajátítása nem lesz hatékonyabb ha tiltják a jelelést. Ezt mutatja az is, hogy a siket szülők gyermekei akik természetesen születésüktől kezdve jelnylelven kommunikálnak a gyermekükkel, jobb eredményeket érnek el az iskolában az olvasás, írás, tanulmányi teljesítmény és sokszor még a beszélt nyelv terén is. Míg a halló szülők siket gyermekei az orális módszer következtében nehezen, és igen keveset kommunikálnak a szüleikkel, ami erős frusztrációt okoz, a gyermek zárkózottá válik, nem kapja meg azt a szülő gyermek kapcsolatot, viszonyt, ami az egészséges lelki fejlődéséhez szükséges lenne.

 

 A kétnyelvű oktatási módszert a világ több országában (pl: USA, Svédország, Dánia) hatékonyan és jó eredményekkel használják. A módszer célja, hogy a gyermekek mind a jelnyelvet mind az írott nyelvet kellően magas, további fejlődésüket biztosító szinten sajátítsák el. A legtöbb bilingvális program a jelnyelvet tekinti a gyermek első nyelvének, ezt azért teszik, mert a jelnyelvet tartják a gyermek számára valóban teljesen hozzáférhető nyelvnek, és úgy gondolják, hogy egy természetes első nyelv biztos alapjain majd lehetővé válik az írás és olvasás megfelelő szintű elsajátítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet